Back-up cloud VM

15.00 nu, en15.00 op de 1e van iedere maand